Hoe kunt u ons steunen.

Stichting Geniet namens Anique biedt een ruime keuze aan sponsormogelijkheden. De mogelijkheden voor sponsoring kunt u invullen naar eigen wens en keuze. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen donateurs en bedrijven.  

                                                              Word nu donateur!

Wilt u ook graag donateur worden? U kunt ervoor kiezen om een vast maandbedrag vanaf € 2,50 te doneren. Dit doet u middels een automatische incasso via uw eigen bank. Vermeld s.v.p. in de omschrijving dat het een maandelijkse donatie betreft. 

                                                           Vrienden van Anique

Dit gaat weer iets verder dan donateur zijn. Als vriend van Anique ontvangt u tweemaal per jaar een digitale nieuwsbrief met de voortgang van de stichting. Daarnaast houdt de stichting u op de hoogte van alle activiteiten. De jaarlijkse bijdrage voor de vrienden van Anique geldt vanaf € 50,00. Wilt u vrienden van Anique worden? Dit is mogelijk middels een automatische incasso via uw eigen bank. Vermeld in de omschrijving dat het om vrienden van Anique gaat. Tevens het verzoek om u via stichtinggenietnamensanique@gmail.com aan te melden. 

                                                                  Spaarkaarten

Er zijn tevens spaarkaarten van lokale ondernemingen in Schinveld. Wij hebben deze spaarkaarten van PLUS Muijs in Schinveld mogen ontvangen. Voor elke € 10,00 aan boodschappen krijgt u een sticker. Een volle kaart kunt u inleveren bij de stichting, hiervoor ontvangen wij dan € 3,00. Deze kaarten zijn te verkrijgen bij onze voorzitter. 

                                                                  Wenskaarten

Sinds 2018 staat Anique bekend om haar mooie zelfgemaakte wenskaarten. De opbrengst van de wenskaarten gaat naar de stichting. Wij verwijzen u graag naar de Facebookpagina "Kaarten van Anique" https://www.facebook.com/profile.php?id=100057424840503

                                                                Nalatenschap

Stichting Geniet namens Anique als (gedeeltelijke) bestemming van uw nalatenschap.

Een deel van uw nalatenschap aan één of meerdere goede doelen schenken? Dat kan! Zo draagt u ook na uw overlijden bij aan een betere wereld.

Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende.

Er bestaan twee manieren om na te laten aan een goed doel:

  • Het goede doel is erfgenaam
    Als (mede)erfgenaam heeft het goede doel alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. Het goede doel en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal een goed doel een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden is het goede doel niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.
  • Het goede doel krijgt een legaat
    Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij. Ook een legaat aan een goed doel moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is het goede doel benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig.

Executeur
Het is raadzaam in het testament een executeur te benoemen. Bij een beneficiaire aanvaarding moet de nalatenschap wettelijk vereffend worden. Een executeur (en alleen de executeur) kan verklaren dat de nalatenschap ruim positief is om alle schulden te voldoen. Door deze verklaring hoeft de nalatenschap niet wettelijk vereffend te worden wat veel extra werkzaamheden met zich meebrengt.

Efficiënt
Het goede doel dat in een testament staat zal de nalatenschap zo efficiënt mogelijk proberen af te wikkelen om zodoende een hoog rendement uit de nalatenschap te halen. Een aantal goede doelen werkt samen om nalatenschappen zo efficiënt mogelijk af te wikkelen. Ze laten de afwikkeling van de nalatenschappen begeleiden en controleren door Bureau Nalatenschappen van Goede Doelen Nederland. De executeur en de notaris van de erflater krijgen met dit bureau te maken tijdens de afwikkeling van de nalatenschap. Bij het opmaken van een testament heeft het Bureau Nalatenschappen geen rol.

Kinderen
Iedereen mag zelf beslissen wie hij (zij) tot erfgenaam benoemt, maar als kinderen (of kleinkinderen, in de plaats van overleden ouders) zijn onterfd dan kunnen ze na het overlijden van de (groot)ouder een beroep doen op hun legitieme portie. Dit is het minimale wettelijke deel waarop een (klein)kind aanspraak kan maken ofwel de helft van hun gewone kindsdeel als zij niet zouden zijn onterfd. In dergelijke situatie is het raadzaam dit met de notaris te bespreken.

Goederen
Het is ook mogelijk spullen (inboedel, sieraden), een huis of een aandelenportefeuille na te laten aan een goed doel. Goede doelen zullen vrijwel altijd alles te gelde maken. Goede doelen hebben geld nodig om hun doelstellingen te realiseren. Zijn er spullen met een grote emotionele waarde, dan is het beter deze na te laten aan familie of vrienden.

                                                      Sponsoring vanuit een bedrijf

De stichting probeert zo veel mogelijk bedrijven persoonlijk te benaderen voor sponsoring. Als bedrijf zijnde heeft u eveneens een ruime keuze aan sponsormogelijkheden. De stichting gaat graag met u in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden voor sponsoring. Wilt u als bedrijf zijnde met de stichting in contact komen? Neem dan contact op via ons secretariaat!

 

Mocht u de stichting een warm hart willen toedragen, vernemen wij dit uiteraard heel graag van u!

Zij gingen u voor…